Sääntelyn vapautuminen

Sääntelyn vapautuminen on merkittävä syy lentoliikenteen kasvun takana. Erityisesti sen mukanaan tuomasta kilpailun lisääntymisestä ovat hyötyneet 1) alueelliset lentoasemat, joiden reittiyhteyksien tarjonta on monipuolistunut, 2) alueellisia lentoasemia ympäröivät alueet, jotka ovat hyötyneet saavutettavuuden parantumisesta niin matkailun kuin kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuuksien parannuttua sekä 3) kuluttajat, joille kilpailun lisääntyminen on näkynyt reittitarjonnan lisääntymisenä ja lentolippujen hintojen laskuna.

Lentoliikenne oli pitkään erittäin säännelty toimiala: valtioiden välisissä kahdenkeskisissä sopimuksissa määriteltiin tarkasti mitkä lentoyhtiöt ja millaisin aikatauluin saivat liikennöidä määritettyjen kaupunkien välillä. Myös lippujen hinnat olivat säänneltyjä: ne vahvisti kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA.

Lentoliikenteen vapautumiskehitys lähti liikkeelle Yhdysvalloista ja 1990-luvulla Euroopan sisämarkkinat vapautettiin. Tällä hetkellä lentoliikennemarkkinat ovat avautuneet Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Muualla maailmassa avautuminen on vasta käynnissä, kuten alla olevasta kuvasta nähdään. Yhtenä suurena tekijänä Aasian lentoliikenteen kasvun taustalla ennustetaan olevan juuri sääntelyn purkautuminen, sillä se mahdollistaa tarjonnan lisääntymisen.

Boeing - Level of Liberalization
Kuva: Boeing, Current Market Outlook 2012-2031, s. 13
Sääntelyn vapautuminen mahdollisti uusien lentoyhtiöiden synnyn ja kasvun, sillä kaikki Euroopan Unionin alueelle rekisteröidyt lentoyhtiöt pystyivät liikennöimään kaikkien EU-alueen lentoasemien välillä ilman aikataulu- tai lipunhintarajoituksia. Tämän vapautumiskehityksen suurimpana seurauksena oli halpalentoyhtiöiden markkinoille tulo sekä niiden huomattava kasvu, jota on havainnollistettu alla olevassa kuvassa halpalentoyhteyksien määrän osalta.

Näyttökuva 2015-08-26 kello 15.33.50
Kuva: ELFAA, Olipra 2012: The impact of low-cost carriers on tourism development in less famous destinations
Suurimmat syyt halpalentoyhtiöiden menestyksen taustalla olivat 1) tarjonnan lisääntyminen, 2) lentomatkustuksen huomattava halpeneminen sekä 3) yleinen matkustustottumusten muuttuminen. Halpalentoyhtiöt toivat kansainväliset suorat reittiyhteydet alueellisillekin lentoasemille hintaan, joka loi uutta kysyntää. Myös vapaa-ajan matkustustottumukset ovat vähitellen muuttumassa yhdestä pitkästä lomasta useaan lyhyempään matkaan. Halpalentoyhtiöiden kautta maailman kartalle nousi myös aivan uusia matkailukohteita.

Tutkimusten mukaan halpalentoyhtiöiden matkustajista jopa 60 prosenttia oli uusia matkustajia. Näistä 70 prosenttia ei olisi tehnyt matkaa ollenkaan ilman tarjolla ollutta yhteyttä (kts. alla oleva kuva). Suomessa vastaava ilmiö on käynnissä bussiliikenteen puolella, sillä tutkimuksen mukaan 31 prosenttia OnniBus.comin matkustajista ei olisi matkustanut ollenkaan ilman kyseistä yhtiötä ja sen tarjoamaa reittiä.

Halpis matkustustutkimus
Kuva: European Low Fares Airline Associaion, 2004, Liberalizationof European Air Transport: the Benefits of Low Fares Airlines to Consumers, Airports, Regions and the Environment


Lähteet:

Boeing, Current Market Outlook 2012-2031

Mäntynen, J., Kaartinen, K. & Rauhamäki, H. 2014. Lentoliikenne ja lentoasemat. Opintomoniste. Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

University of Westminster, kurssin ”Low Cost and Regional Air Transport” opetusmateriaali.