Lentoliikenteen kasvunäkymät

Lentoliikenne on kasvanut koko historiansa ajan noin 5 % vuosittain ja kasvun ennustetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Syitä kasvun taustalla ovat taloudellisen hyvinvoinnin lisääntyminen, globalisaatio ja maailmankaupan kasvu, teknologinen kehitys sekä lentoliikenteen vapautuminen kilpailulle. Erityisesti Euroopassa markkinoiden avautuminen kiihdytti lentoliikenteen kehittymistä.

Lentoliikenne on globaali ja muutosherkkä toimiala, jonka kehitys on ollut nousujohteista koko sen historian ajan. Lentoliikenteen kasvu korreloi vahvasti taloudellisen hyvinvoinnin kehittymisen kanssa, ja pitkään lentoliikenteen kasvuprosentit ovat olleet kaksinkertaisia bruttokansantuotteen kasvuun nähden. Suuresta kasvusta huolimatta toimiala on reagoinut vahvasti ulkoisiin kriiseihin, kuten alla olevasta kuvasta nähdään. Kriiseistä huolimatta trendi on säilynyt ja kasvu palautunut uralleen jo muutamassa vuodessa.

Näyttökuva 2015-08-25 kello 16.33.01
Kuva: Airbus, Global Market Forecast 2014-2033, s. 65
Tulevaisuudessa lentoliikenteen uskotaan jatkavan kasvuaan vastaavalla tavalla. Suurinta kasvun ennustetaan olevan Aasian maissa, joissa kasvun pääasiallisena lähteenä toimivat vaurastuva keskiluokka (vapaa-ajan matkustus) sekä kansainvälisen liiketoiminnan kasvu (liikematkustus). Lentokonevalmistaja Airbusin mukaan lentoliikenne henkilökilometreissä mitattuna kaksinkertaistuu 15 vuoden välein, kuten alla olevassa kuvassa on esitetty.

Airbus 15 years
Kuva: Airbus, Global Market Forecast 2014-2033, s. 59
Euroopassa lentoliikennemarkkinat ovat hieman saturoituneemmat kuin kehittyvissä maissa, joissa vuosittaisen kasvun ennustetaan olevan jopa 7 prosenttia. Tästä huolimatta Euroopan sisämarkkinoiden ennustetaan kasvavan noin 3 prosenttia vuosittain ja kaukoliikenteen 4-5 prosenttia. Alla olevassa kuvassa on esitetty lentokonevalmistaja Airbusin ennusteita Euroopan lentoliikenteen kehittymiselle vuosien 2014 ja 2033 välillä.

Airbus - Europe
Kuva: Airbus, Global Market Forecast 2014-2033, s. 111


Lähteet:

Airbus. Global Market Forecast 2014-2033.

Mäntynen, J., Kaartinen, K. & Rauhamäki, H. 2014. Lentoliikenne ja lentoasemat. Opintomoniste. Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne.