Lausunnot

Asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot ovat antaneet lausuntonsa 13.11.2015. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen mielestä Rajavartiolaitoksen, poliisin ja Tullin rajatarkastustehtävien (PTR-yhteistyö) uudelleenorganisointi ja toimintojen keskittäminen ovat järkeviä toimenpiteitä. Sen sijaan asetusmuutoksessa ehdotettu luokittelu 1) Helsinki-Vantaan kansainväliseen lentoasemaan ja 2) muihin lentopaikkoihin on tarpeeton ja vaarantaa Suomen alueellisen lentoliikenteen kehittämisen. Lapin liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Kainuun liitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Karjalan liitto, Pohjois-Savon liitto ja Etelä-Karjalan liitto esittävät, että uuteen asetukseen ei sisällytetä lentoasemia koskevaa uutta ryhmittelyä.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen lisäksi mm. lentoasemaoperaattori Finavia Oyj vastustaa lentoasemien luokittelua ja toteaa lausunnossaan sen olevan terminologisesti harhaanjohtava ja lisäksi ilmailulain ja ilmailumääräyksen vastainen.

Tutustu Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen lausuntoon tarkemmin:

Lisätietoja sekä muut lausunnot ovat luettavissa täältä.