Kansalliset strategiat ja tulevaisuuden ennusteet

Suomessa lentoliikenteen kasvulle on nähty potentiaalia vain päälentoasemalla. Alueellisten lentoasemien liikenteen uskotaan keskittyvän kotimaan reitteihin, joiden matkustajamäärien ennustetaan olevan laskevia trendiltään. Ruotsissa lentoasemien välillä on kilpailua useista eri omistajista johtuen ja valtion verkoston rooli nähdään liike-elämää palvelevana. Norjassa valtion verkoston toiminta on vahvasti poliittisesti ohjattua ja Avinorin tarkoitus on tukea elinkeinoelämän sekä julkisten palveluiden (mm. terveydenhuolto) toimintaedellytyksiä.

Kansalliset strategiat

Suomessa lentoliikennestrategia nosti esille lentoasemien lakkautustarpeen lentoasemaoperaattorille syntyvän verkostoalijäämän (noin 20-25 miljoonaa euroa vuodessa*) takia. Tässä yhteydessä lentotoiminta on loppunut Kauhavalta ja Varkauden lentoasema päätettiin lakkauttaa loppuvuodesta 2015. Ruotsissa  2006 alkaneessa lentoasemien yksityistämisprosessissa ei ole päädytty lakkauttamaan lentoasemia vaan ne siirrettiin valtion verkostosta kunnalliseen omistukseen. Tämän lisäksi Sälen-Tryselin alueelle ollaan avaamassa uutta lentoasemaa (Scandinavian Mountains Airport) ja Uppsala-Ärnan lentotukikohdan avaamista matkustajaliikenteelle suunnitellaan. Norjassa lentoasemaoperaattori teki perusteellisen selvityksen pienempien lentoasemiensa tarpeesta huomioiden mm. operatiivisen alijäämän, vaikutusalueen asukkaiden muiden lentoasemien käytön sekä alueen teiden aukiolon vaativissa talviolosuhteissa. Tämän kokonaisvaltaisen tarkastelun perusteella päätettiin olla lakkauttamatta yhtään lentoasemaa. Tämän lisäksi uusia lentoasemia ollaan rakentamassa Mo-i-Ranaan ja Hammerfestiin. Lisäksi uuden matkailulentoaseman avaamista ollaan suunnittelmassa Lofooteille.

Suomessa valtion verkosto-operaattori Finavia on määrittänyt tarkoituksekseen ”Suomen hyvien lentoyhteyksien säilyttämisen sekä Helsinki-Vantaan vahvan kilpailuaseman varmistamisen erityisesti Euroopan ja Aasian välissä vaihtoliikenteessä”. Ruotsissa valtion verkostoa operoiva Swedavia on määrittänyt roolikseen ”luoda saavutettavuutta Ruotsin matkustus- ja tapaamistarpeisiin sekä liike-elämän tarpeille – niin Ruotsissa, muualla Euroopassa kuin ympäri maailmaa.” Norjassa valtion verkosto-operaattori Avinorin rooli osana yhteiskuntaa on ”omistaa, operoida ja kehittää kansallista lentoasemaverkostoa”. Yhtiön toiminnan tarkoituksena on varmistaa ”hyvä saavutettavuus kaikille matkustajaryhmille ympäri Norjaa”. Avinor korostaa lentoliikenteen merkitystä Norjan elinkeinoelämälle, joka on kansainvälisesti suuntautunutta.

 * Vastaavalla summalla rakentaa noin 8 kilometriä rautatietä tai moottoritietä.

Tulevaisuuden ennusteet

Suomessa alkuvuodesta 2014 julkaistu lentoliikennestrategia ennustaa kotimaan liikenteen vähenevän noin 0,5 prosenttia vuosittain. Ruotsissa kotimaan liikenteen ennustetaan pysyvän vähintään nykyisellä tasolla ja Norjassa kasvavan vuosittain noin 1,5 prosenttia.

Suomessa lentoliikennestrategian taustaraportti näki potentiaalia alueellisten lentoasemien suorissa kansainvälissä reittiyhteyksissä (s. 25), mutta määrittelee valtiolla olevan lentoaseman ylläpitovastuun ainoastaan silloin kun lentoasemalta on markkinaehtoista kotimaan liikennettä, käytännössä maakunnan ja Helsinki-Vantaan välistä liikennettä. Alueellisten lentoasemien kansainvälisten yhteyksien nähdään kehittyvän charter-liikenteen varassa, vaikka globaalisti charter-liikenteen on tunnistettu pienentyvän niche-toiminnaksi. Ympäri Eurooppaa charter-liikenne on viime vuosikymmeninä pienentynyt ja korvaantunut halpalentoliikenteellä. Esimerkiksi lentoliikenteen professorina vuosikymmeniä toiminut Rigas Doganis on kirjassaan Flying Off Course todennut charter-liikenteellä olevan tulevaisuutta, mutta vain rajoitetuissa määrin. (Doganis 2010, s. 177)

Ruotsissa ja Norjassa kansallisella tasolla ei ole määritetty sitä, millaista liikennettä millekin lentoasemalle voi liikennöidä vaan reittikehittäminen on lentoaseman omistajan aktiivisuuden lisäksi kiinni alueellisten tahojen tarpeista. Erityisesti Norjassa alueet yhdessä Avinorin kanssa ovat perustaneet reittikehitysrahastoja lentoyhtiöiden houkuttelemiseksi alueelliselle lentoasemille. Molemmissa maissa alueiden aktiivisuudella on ollut merkitystä suorien kansainvälisten reittiyhteyksien avaamisessa.


Lähteet:

Avinorin, Finavian ja Swedavian internet-sivut ja vuosikertomukset
Rigas Doganis. 2010. Flying Off Course: Airline Economics and Marketing. 4. painos. Katso erityisesti luku 7.