Alueelliset kyselyt

Syksyllä 2015 IP-hankkeen puitteissa toteutettiin alueellisia kyselyjä, joilla kartoitettiin hankealueen lentoasemien käyttäjien matkustustottumuksia, tyytyväisyyttä lentoaseman ja –yhteyksien toimintaan sekä mielipiteitä lentoliikenteen kehittämisestä.

Riittävä, vertailukelpoinen määrä vastauksia saatiin neljältä alueelta: Joensuusta, Kokkola-Pietarsaaresta, Kajaanista ja Kemi-Torniosta. Kaikilla em. alueilla oltiin tyytyväisiä lentoaseman toimintaan yleisesti. Eniten kritisoitiin lentojen aikatauluja ja hinnoittelua. Lentoasema ja lentoliikenne nähdään alueilla elinehtona yritystoiminnalle ja alueen elinvoimaisuudelle.

Tutustu tuloksiin tarkemmin:

Joensuu – alueellisen kyselyn tulokset

Kokkola – alueellisen kyselyn tulokset

Kajaani – alueellisen kyselyn tulokset

Kemi – alueellisen kyselyn tulokset