ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN

LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMISHANKE

Hanke on päättynyt 31.12.2017. Näitä sivuja ei enää päivitetä. Hankkeen koosteraportti säilytetään Lapin liiton verkkosivuillawww.lapinliitto.fi > Kehittäminen ja edunvalvonta > Lapin liiton päättyneet hankkeet > Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanke

 

Lentoliikenne – elinehto elinkeinoelämän kilpailukyvylle

Lentoasemat eivät ole pelkästään arjen liikkumista helpottavaa infrastruktuuria, sillä lentoliikenteellä on suuret katalyyttiset vaikutukset alueen elinkeinoelämälle. Suomen elinkeinoelämän näkökulmasta on tärkeää, että alueellinen lentoliikenne kasvaa ja monipuolistuu. 

 

Alueellisen lentoliikenteen kehittämisellä vahvistetaan koko maan talouskasvua ja alueen kansainvälistä saavutettavuutta

Lentoliikenne on fyysinen internet, jonka avulla olemme kiinni maailmassa ja yhteiskuntaelämän toimintojen nopeutumisessa.  Yritysten kilpailukyvyn näkökulmasta saavutettavuus on toiseksi tärkein kilpailutekijä, ja on tärkeää muistaa, että 2/3 osaa Suomen viennistä syntyy Uudenmaan ulkopuolella.

Lentoliikenne on kansantalouden ja yhteiskuntaelämän näkökulmasta erittäin kustannustehokas ratkaisu, joka pitää maamme kiinni kansainvälisessä kehityksessä. Kohtuullisen pienillä investoinneilla voidaan saada aikaan merkittävää talouskasvua. Lentoliikenteen taloudelliset vaikutukset Suomelle ovat n. 8 miljardia €/vuosi (Total Impact of an Airport, ACI Europe 01/2015).

 

Lentoliikenne on kasvuala – Suomen lentoliikenne on saatava osaksi kansainvälistä kehitystä

Muualla maailmassa lentoliikenne kasvaa, Suomessa lentoliikenteen kehitys on sen sijaan ollut hidasta ja ennusteet ovat jopa päinvastaisia globaaleihin kehitysnäkymiin verrattuna. Suomessa alueellisten lentoasemien kansainvälisten yhteyksien kehitys on ollut hidasta ja niiden mukanaan tuoma kilpailu vähäistä.

 

Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanke on seitsemän maakunnan yhteishanke, joka tähtää ymmärryksen lisäämiseen lentoliikenteestä sekä paremman kansainvälisen saavutettavuuden mahdollistamiseen, erityisesti elinkeinoelämän toimintaedellytysten näkökulmasta.

Sivuiltamme löydät tietoa lentoliikenteestä ja sen kehityksestä Suomessa sekä vertailua lentoliikenteestä pohjoismaisella ja eurooppalaisella tasolla. Tutustu myös valmiisiin materiaalipaketteihin Materiaalit-osiossa!

Lisätietoja hankkeesta